Truyện Thí Thiên Vũ Tổ (Uyển Dung Tiêu Tiêu)

Thí Thiên Vũ Tổ

Thí Thiên Vũ Tổ

Tác giả:
Uyển Dung Tiêu Tiêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Võ hồn khảo nghiệm
Mới nhất:
Chương 402: Chỉ còn lại Tam Đầu Giao Long (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 2 người đánh giá
Thiên Vũ đế quốc cường giả vi tôn! Một khối thần kỳ Long Hoàng ngọc bội để một cái từ thiên tài biến thành rác rưởi thiếu niên nghịch tập mà khởi!

Chung cực võ hồn thôn thiên phệ địa, 《Bất Tử Thiên Kinh》 uy trấn hoàn vũ!

Xông Thánh Vực, chấn Minh phủ, giết tới Thiên Ngoại Thiên!

Lấy nhiệt huyết thân thể thí thiên chứng đạo viết lên vạn cổ truyền kỳ!