Truyện Thí Thiên Nghịch Long Quyết (Long Bất Khí)

Thí Thiên Nghịch Long Quyết

Thí Thiên Nghịch Long Quyết

Tác giả:
Long Bất Khí
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Táng Long Cương trọng sinh
Mới nhất:
Chương 1542: Trảm bất diệt cảnh sơ kỳ! Mới (3 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Thái Cổ thời kì. Thí Thiên Long đế bị cửu đại thiên đế vây công, lại bị nhất khí trọng đệ tử ám toán, vẫn lạc. Hơn ba vạn năm hậu. Mượn thể trọng sinh, đạp vào đường báo thù! Tu thiên công « thí thiên Nghịch Thiên Quyết », rất nhiều bí thuật. Luyện khí, luyện dược, trận văn... Không gì không giỏi! Giẫm thiên tài, áp yêu nghiệt, thế như chẻ tre, không ai cản nổi. . . . . Thề phải trảm diệt chín đại mạnh nhất Thiên Đế, thanh lý môn hộ! Long Đế trọng sinh, ai dám tranh phong?