Truyện Theo Siêu Thần Học Viện Bắt Đầu Vượt Qua (Ngã Bộ Nhập Địa Ngục)

Theo Siêu Thần Học Viện Bắt Đầu Vượt Qua

Theo Siêu Thần Học Viện Bắt Đầu Vượt Qua

Tác giả:
Ngã Bộ Nhập Địa Ngục
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vô Hạn hệ thống lên tuyến
Mới nhất:
Chương 1430: Gặp lại Bàn Cổ, chủ Thần chi thủ! (1 tuần trước)

Đánh giá

8.8
Đã có 17 người đánh giá
Hứa Dịch vượt qua đến Siêu Thần Học Viện thế giới, một ngày nào đó đột nhiên "Linh" quang lóe lên.

Vì thế giới hạch bình, nhân dân hạnh phúc, luôn cảm thấy nên làm chút gì, kết quả là:

"Truyền thụ người trong nước vô địch Quốc Thuật, bao vây đông đảo ngoại tinh chó sói."

"Hai tay thi triển Diệt Yêu Thần Hỏa, đốt sạch rất nhiều tà ma ác ma."

"Đan điền một lưỡi phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm phá huỷ ngoại tinh chiến hạm."

Siêu Thần Học Viện (League Of Legend: Super Seminary) vì chủ thế giới, tiền kỳ phó bản thế giới có Hoàn Mỹ, Cổ Kiếm, Già Thiên, Hồ yêu, Tru Tiên, Tần Thời Minh Nguyệt, Họa Giang Hồ, Under One Person, Đấu Phá, Tây Du, năm gần đây quốc mạn, tiên hiệp phim các loại, hậu kỳ sẽ còn thêm vào Marvel hệ liệt.

+ Tình trạng : chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

+ Chưa check độ nguy hiểm...

+ Ae ủng hộ sẽ nhiều chương hơn.