Truyện Thế giới Conan Hằng Ngày Live Stream (Ai Bi Thương Ngươi Không Hiểu)

Thế giới Conan Hằng Ngày Live Stream

Thế giới Conan Hằng Ngày Live Stream

Tác giả:
Ai Bi Thương Ngươi Không Hiểu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Xuyên qua đến Conan thế giới làm Live Stream
Mới nhất:
Chương 620: Không biết xấu hổ Yukikami Nakura (1 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 22 người đánh giá
( B.faloo mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Conan thế giới hằng ngày Live Stream )

"Cho các ngươi nhìn xem bổn thiếu gia thần khí!"

Thủy Tinh Cung: Đang tiến công chiếm đóng nữ tính mục tiêu hảo cảm độ vượt qua 90 điểm, có thể ở trong đó khắc lên nó tên, nữ tử này tính mục tiêu sẽ đối với kí chủ yêu vĩnh viễn, không rời nửa bước, cũng cùng kí chủ những nữ nhân khác ở chung hòa thuận, tình cùng tỷ muội.

"Khốn kiếp, vì sao không phải là ta xuyên qua! ?"

"Hệ thống - kun, ngươi nhìn ta thế nào, không bằng để cho ta tới thay thế tên kia a! ?"

"Đột nhiên phát hiện 30 tuổi vẫn là xử nam ta đây đã không có hy vọng sống sót."

Đây là một cái người địa cầu xuyên qua đến Conan thế giới, đối mặt toàn bộ Trái Đất làm Live Stream vượt qua thoải mái chuyện xưa.

PS : Ngày 20c
5np = 1c ( Ae thông cảm con hàng tác nó lấy nhiều tên độc quá cứ 1 phiếu 1 phiếu chắc đập chết ta mất )
1kđ = 3c
HTC=KSC=TTC=2c
BCL= 5c