Truyện Thẻ Bài Của Lãnh Chúa (Trương Đồng Đồng Học)

Thẻ Bài Của Lãnh Chúa

Thẻ Bài Của Lãnh Chúa

Tác giả:
Trương Đồng Đồng Học
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Đến từ Sư Tâm thành quý tộc thiếu niên
Mới nhất:
Chương 15: Kiến trúc hạng mục (3 tháng trước)

Đánh giá

Bắt đầu một hệ thống, trang bị toàn bộ nhờ rút.

Binh chủng gói quà, lương thực gói quà, nhân khẩu gói quà, anh hùng gói quà, kiến trúc gói quà, đặc thù gói quà.

Capet: Thiếu cái gì ta rút cái gì, thẻ của ta có chút đồ vật.
---
Converter: ๖ۣۜHàn ๖ۣۜBạch ๖ۣۜTấn
---
1. Chấm điểm đúng với chất lượng converter của tại hạ nhé
2. Buff các loại Nguyệt phiếu và "châu báu" và đặc biệt là Kim Đậu cho converter có động lực ra chương nhé
---
Lịch ra chương:
Bắt đầu thực hiện từ ngày 12/08/2018 lúc 0:00
Đăng mỗi ngày 5 chương
* Nếu Buff:
- 10 Nguyệt Phiếu (50 điểm ái mộ) = 5 chương
- 1 Hỏa Châu (40 điểm ái mộ) = 5 chương
- 1 Kim Châu (80 điểm ái mộ) = 20 chương
- 1 Thất Thải (60 điểm ái mộ) = 25 chương
- 1 Bổ Cáo Lệnh = 30 chương
Thời gian đăng chương khoảng vào buổi chiều và tối