Truyện Thấu Thị Binh Vương (Ê Ẩm Ê Ẩm)

Thấu Thị Binh Vương

Thấu Thị Binh Vương

Tác giả:
Ê Ẩm Ê Ẩm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mỹ Nữ Bikini
Mới nhất:
Chương 175: Tiểu túm bức (1 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Vô luận là tại chiến trường, vẫn còn là đô thị, lão tử đều là Vương Giả!

Còn có ta chỉ nói một lần, tuy rằng ta có Nhìn Thấu mắt, nhưng mà ta chưa bao giờ nhìn tùy tiện nữ hài. . .

Ách, giống như ở đâu nói sai rồi. . .

Binh Vương trở về, diễu võ dương oai.

Vả lại nhìn Nhất Đại Binh Vương, tên hiệu "Quân Đao" Vương Cường, đem to như vậy đô thị, quấy đến phong sinh thủy khởi, đỗ trạng nguyên!