Truyện Thập Vạn Ức Trọng Luyện Thể Thần Ma (Lê Minh Vương Tọa)

Thập Vạn Ức Trọng Luyện Thể Thần Ma

Thập Vạn Ức Trọng Luyện Thể Thần Ma

Tác giả:
Lê Minh Vương Tọa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Khương tộc Khương Vũ
Mới nhất:
Chương 618: Nguyên Thủy Thần Ma Thể lại có thuế biến! (hạ) (1 giờ trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 73 người đánh giá
Sinh tại Thần Ma thế giới, hệ thống một cái tiếp theo một cái đến! Mười vạn ức trọng luyện thể hệ thống, mười vạn ức trọng Bàn Huyết hệ thống, mười vạn ức trọng Tẩy Tủy Đạo Cơ hệ thống, mười vạn ức trọng Thần Ma hệ thống!

Ngươi là tuyệt đại nhân kiệt? Chiến lực vô song?

Ngươi là thần nhân chuyển thế, tiền nhiệm vô địch một thời đại?

Ngươi là Thánh Nhân? Có thể xưng tiên?

Ngươi là tiên thiên Ma Thần, hành tẩu ở hỗn độn?

Không có ý tứ, một thế này ta vô địch! Không muốn chết, liền hết thảy đứng bên cạnh đi, miễn cho cọ một chút liền đem ngươi chơi chết, cái này nhiều không tốt!

Đúng, ta gọi Khương Vũ, vũ dũng vũ!

. . .

✍✍ Cảnh giới tu luyện:
- Thần Ma phía dưới cảnh giới có ba cái: Luyện Thể Bí Tàng cảnh, Bàn Huyết Thần Cung cảnh, Tẩy Tủy Đạo Cơ cảnh.

✍✍ Thần Ma cảnh phân chia :
- Đại Nhật , Thái Âm , Hỗn Nguyên , Hư Giới , Bất Diệt , Cửu Kiếp , Phản Tổ ( Tổ Thần) , Thần Tàng ( Thần Vương ) , Quy Khư Thiên Thần ( Đại Tôn)

✍✍ Thánh đạo cảnh phân chia :
- Bán Thánh, Thánh Nhân, Thánh Tôn, Thánh Hoàng, Cổ Thánh, Nguyên Thủy Thần Ma