Truyện Thập Phương Công Đức Chứng Ta Đạo (Tu huyền. QD)

Thập Phương Công Đức Chứng Ta Đạo

Thập Phương Công Đức Chứng Ta Đạo

Tác giả:
Tu huyền. QD
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: hồng hóa phi thăng
Mới nhất:
Chương 757: Lần thứ hai va chạm (4 tuần trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 9 người đánh giá
quảng tế thập phương công đức , chứng ta kim thân đầy tàng).

Đây là Vô danh tăng cho Kim Sơn lưu lại hồng hóa lời tiên tri , sau chuyện này chứng minh Kim Sơn xác thực nên vì câu này lời tiên tri cố gắng phấn đấu cả đời.