Truyện Thấp Duy Trò Chơi (Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong)

Thấp Duy Trò Chơi

Thấp Duy Trò Chơi

Tác giả:
Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: : Hai chiều không gian tranh
Mới nhất:
Chương 00: Sách mới ngày mai phát (1 tuần trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 79 người đánh giá
Lục Chi Ngư tình cờ bên dưới, đã phát hiện một cái đi thông thấp chiều không gian thế giới lối vào, từ nay vén lên một cái không giống nhau thiên chương!

Có thể tự do khống chế một cái thấp chiều không gian thế giới hết thảy, Lục Chi Ngư cảm giác chính mình giống như một trò chơi GM, hay hoặc giả là Thượng Đế