Truyện Thảo Mộc

Thảo Mộc

Thảo Mộc

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Kiếp trước, nàng bị mọi người phỉ báng, thanh danh tan nát.
Bị người thân hãm hại, chết không toàn thây.
Tung hoành một đời, khi chết biến thành hồn ma an phận thủ thường.
Từng là nữ quỷ người người hô đánh, khi xuyên qua trở thành một đứa phế vật.

Phế vật.......

Được thôi, phế vật thì phế vật, nàng sẽ trở thành một phế vật khiến người khác phải ngược lên.
Cuộc đời nàng, do nàng quản, kẻ nào nháo, kẻ đó chết chắc rồi.