Truyện Thánh Kiếm Sứ Giả (Akamitsu Awamura)

Thánh Kiếm Sứ Giả

Thánh Kiếm Sứ Giả

Tác giả:
Akamitsu Awamura
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
CHARACTERS
Mới nhất:
Tập 6 (3 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá