Truyện Thánh Khư (Thần Đông)

Thánh Khư

Thánh Khư

Tác giả:
Thần Đông
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Ngoại thiên 1+2: Thần triều sắp sụp
Mới nhất:
Chương 1536: Thế giới sau khi chết (3 ngày trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 234 người đánh giá
Tại trong tan hoang quật khởi, tại trong tịch diệt khôi phục. Biển cả thành bụi, lôi điện khô kiệt, sợi u vụ kia lại một lần tới gần đại địa, thế gian gông xiềng được mở ra, một cái thế giới hoàn toàn mới như vậy để lộ một góc thần bí. . .

English Version: The Sacred Ruins