Truyện Thần Y Từ Hoàng (Nghịch Thiên Nhi Tường)

Thần Y Từ Hoàng

Thần Y Từ Hoàng

Tác giả:
Nghịch Thiên Nhi Tường
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Từ tu sống lại
Mới nhất:
Chương 502: Tự tìm đường chết (3 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 31 người đánh giá
Từ tu, lấy thiên địa từ trường lập thân, lấy vạn vật sóng từ phóng xạ lập hồn, bằng đại địa chi bao dung lập đạo.

Từ tu, tức là đại địa chi chủ, cũng tinh không chi vương, càng y bên trong chi thần.

Nào đó chính là từ tu, tin ta giả đến sinh, nghịch nào đó giả đều vong!

Chư thiên vạn giới, ta là nhất lớn từ trường!