Truyện Thần Thông Độ Thế (Tiểu Tăng Trạm Nhiên)

Thần Thông Độ Thế

Thần Thông Độ Thế

Tác giả:
Tiểu Tăng Trạm Nhiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta tìm Bạch Tố Trinh
Mới nhất:
Chương 40: Tiếng đàn ai oán (2 năm trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 11 người đánh giá
Tám trăm năm trước, Bạch Tố Trinh vì cứu Hứa Tiên, mượn nước biển đông, tưới tràn Kim sơn, ai cũng không có chú ý, đạp sóng mà tới còn có một trăm ngàn con cua, trong đó, có một con may mắn đắc đạo, bước lên con đường tu hành.

Giữa tám trăm năm, thiên địa nguyên khí suy vi, Thần Tiên ẩn độn, Địa Tiên ẩn danh, Nhân Tiên không ra, Linh Tiên tích mệnh, đi tại mười trượng hồng trần, tối đa chỉ có phàm trần tu sĩ.

Tám trăm năm sau, thiên địa nguyên khí dần dần khôi phục, cái này con cua mượn cơ hội hóa hình làm người, thuận theo cầu đá leo lên nhân gian.