Truyện Thần Thoại Phụ Thể (Tối Phế Tài)

Thần Thoại Phụ Thể

Thần Thoại Phụ Thể

Tác giả:
Tối Phế Tài
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cấm địa sinh mệnh trong khách không mời mà đến
Mới nhất:
Chương 207: Bệ Ngạn Tế Đàn (3 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Thần Thoại Phụ Thể giới thiệu tóm tắt: Lăng Tiêu tâm lý khổ

Không phải ra chuyến môn ma, thế nào liền đem thái dương cho làm không có đâu

Trời đất chứng giám, chính mình thật không phải cố ý a!

Còn nữa, mọi người đều là Tiến Hóa Giả, bằng cái gì các ngươi Phi Thiên Phi Thiên, Độn Địa Độn Địa, lại vừa là đao thương kiếm kích, lại vừa là thần thoại dị thú, ta đặc biệt ma cũng chỉ có thể kêu gọi một cái nhỏ Ô Quy

Trò chơi này còn có thể chơi đùa à !

********************************************************************************
CẦU VOTE 10 ★