Truyện Thần Thoại Nguyên Sinh Chủng (Phế Chỉ Kiều)

Thần Thoại Nguyên Sinh Chủng

Thần Thoại Nguyên Sinh Chủng

Tác giả:
Phế Chỉ Kiều
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: cầu trưởng
Mới nhất:
Chương 430: Doanh trưởng ? Thôn trưởng! (2 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 5 người đánh giá
Khoa học cuối cùng có phải là thần thoại ? Làm Nhân tộc dĩ nhiên như là Thần tộc, vậy có phải đại biểu đã trải qua thăm dò đến rồi vũ trụ cuối cùng ?

Người đã như Thần, nhưng thần thoại vĩnh viễn không có điểm dừng.

Chúng ta cần không chỉ là tài nguyên, càng là văn minh bản thân.

Phong Lâm Vãn: Cái gì giả ? Ai dám nói ta giả ? Ta đây một đời trắng noãn không tì vết.

Trang bức xong liền chạy, hắc hắc, thực kích thích.

Đại khái là truyện xuyên qua nhiều thế giới khác nhau để lấy siêu phàm lực lượng