Truyện Thần Thoại Gen (Ngư Dược Trùng Đỉnh)

Thần Thoại Gen

Thần Thoại Gen

Tác giả:
Ngư Dược Trùng Đỉnh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thần thoại gen
Mới nhất:
Chương 88: Mời chào thất bại (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Mỗi một cái thần thoại, đều là một đầu con đường thành thần!

Làm con người bắt đầu bước vào tinh hà thời đại, cổ lão tu hành liền toả ra tới mới sinh mệnh lực.

Nguyện gen ở cùng với ngươi!

Một câu nói toạc ra tu hành chân lý.

Thần thoại không phải là mộng lời nói, mỗi người thể nội đều truyền thừa lấy cổ lão thần thoại gen.

Hậu Nghệ gen để ngươi trăm dặm mặc dương, một tiễn phá thương khung...

Khoa Phụ gen để ngươi chạy như bay, trục nhật cản nguyệt

Thần long gen để ngươi đằng vân giá vũ, ngao du tinh không...

...

Vượt qua vạn năm, phong lâm từ thế kỷ 21 Địa Cầu đi vào cái này ầm ầm sóng dậy thời đại, bằng vào đối cổ địa cầu thần thoại hiểu rõ, đi hướng một đầu độc nhất vô nhị gen con đường tu hành.

Viên hầu gen + thạch thai gen = thạch khỉ gen

Thạch hầu gen +... = Linh Minh Thạch Hầu gen

Linh Minh Thạch Hầu gen +... . . . = Mỹ Hầu Vương gen

Mỹ Hầu Vương gen +... = Tôn Ngộ Không gen

Tôn Ngộ Không gen +... = Tề Thiên Đại Thánh gen

...
Vì Hôm trước đăng nhưng sai tên trung bị ad xóa nên h làm lại từ đâu. huhu

English Version: Legend of the Mythological Genes