Truyện Thần Thoại Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống (Hiên Viên Thập Nhất)

Thần Thoại Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống

Thần Thoại Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống

Tác giả:
Hiên Viên Thập Nhất
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vừa mở mắt tiện tay giết cá nhân
Mới nhất:
Chương 970: Sáng tạo quy tắc! (3 tháng trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 6 người đánh giá
【 trăm vạn chữ vô địch sảng văn, hàng tỉ cấp triệu hoán hệ thống! 】

Bình thường thanh niên, xuyên việt qua dị giới, thu được Chí Tôn triệu hoán hệ thống! Văn thần dũng tướng, giơ tay lên liền chiêu; đầy trời Thần Phật, nghe ta hiệu lệnh.

Bị người bắt nạt? Ta có sát thần Bạch Khởi, gấp trăm lần xin trả! Thiếu một bảo tiêu? Gọi ra Long Đảm Triệu Vân, Thất Tiến Thất Xuất! Muốn vũ khí? Desert Eagle súng lục, Ak47, tùy ý chọn chọn!
Phòng ngự không đủ? Du hí cực phẩm trang bị, thay phiên lấy xuyên! Không có công pháp? Dịch Cân Kinh Quỳ Hoa điển, đầy đất đều là!

Cái gì? Ngươi nói còn thiếu nữ nhân? Thường Nga tỷ tỷ xoa bóp vai, Chỉ Nhược muội muội đấm bóp bối. Mang theo Tsunade đi dạo sòng bạc, dẫn Long Quỳ chơi mạt chược. Một cái làm sao đủ? La lỵ, thiếu nữ, ngự tỷ... Ta tất cả đều muốn! Chí Tôn đường, ta muốn đi ngang!

1k2 chương. có txt đều.