Truyện Thần Thoại Chinh Phục Giả (Vân Từ Lai)

Thần Thoại Chinh Phục Giả

Thần Thoại Chinh Phục Giả

Tác giả:
Vân Từ Lai
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nam Kha Hoàng Lương? Mộng nhập Liêu Trai!
Mới nhất:
Chương 8: Tôi thể 3 thức! Phi Lai Chi Thạch! (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Trần Trọng nhận được một khối thần bí Thạch Cảm Đương, thám hiểm Tại Liêu Trai, Bạch Xà, Tây Du, Phong Thần các loại thần thoại thế giới, không tu tiên, không tu phật, không tu ma, chỉ là phàm nhân thân thể, nghiền ép các lộ quỷ quái, đánh mặt chư thiên thần chi, chinh phục 3000 đại đạo, sáng tạo một đoạn bưu hãn khoái ý, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thần thoại!

Thì sợ gì thần tiên Quỷ Hồ âm thanh, nhướng mày kêu nhỏ lại từ hành.

Tây Thiên quỷ Lăng Tiêu điện, thiên địa chính khí mặc cho bình sinh.