Truyện Thần Ma Chi Thương (Bị Phạt Trạm Đích Đậu Đậu)

Thần Ma Chi Thương

Thần Ma Chi Thương

Tác giả:
Bị Phạt Trạm Đích Đậu Đậu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: nuôi linh thú thiếu niên
Mới nhất:
Chương 890: Phù Tô một kiếm đoạn Tinh Thần (3 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 4 người đánh giá
Đương thời thế gian quy củ không hợp ý ta, ta liền lật tung này nhật nguyệt tinh hà.

Hết thảy quy tắc, ta quyết định.

Trên tại Thần Phật.

Cảnh giới: Khải Linh cảnh, Linh Vũ cảnh, Chân Linh cảnh, Hóa Trăn cảnh, Phá Không cảnh, Hư Không cảnh, Hư Thần cảnh, Minh Thần cảnh, Thiên Thần cảnh, Chủ Thần cảnh, Thần Đế cảnh.

Bị Phạt Trạm Đích Đậu Đậu sách mới, cùng tác với: Cuồng Võ Chiến Đế, Bất Hủ Long Đế