Truyện Thần Ma Thiên Chủ

Thần Ma Thiên Chủ

Thần Ma Thiên Chủ

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Một tay phá thương khung, một kiếm múa thiên hạ!

Một giọt thần huyết, hiển hóa vạn tộc thế giới; ma kiếm huy gạt, trảm phá 3000 vũ trụ phồn hoa.

Ma vương sinh, thiên địa biến, phong vân khởi, bách tộc tề phong.

Hảo nam nhi phải đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ cổ kim, khí thế như trời biển!

Khi ta giận thì càn khôn run sợ, khi ta cười khắp chốn mừng vui!

Ta cuồng, phong vân biến sắc! Ta ngạo, vĩnh thế chí tôn!

Võ đạo chí thượng, dời núi lấp bể, khuấy đảo tinh hà, nghịch chuyển thời không!

Hảo nam nhi phải nhảy cùng phong vân, đạp trên thiên hạ mà làm Thiên chủ.

Thiên Chủ lâm thế, vạn linh thần phục.!