Truyện Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu (Đường Gia Tam Thiếu)

Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu

Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu

Tác giả:
Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thần ban cho pháp điển
Mới nhất:
Chương 167: Thần Vương cấp? Chương cuối (1 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 6 người đánh giá
Pháp Hoa là Pháp Vực ưu tú nhất thiên tài, hắn sinh hoạt tại Pháp Vực, tuân thủ trật tự, hợp lễ nghi, am hiểu thống ngự, khống chế pháp điển.

Lam Ca là Lam Vực ưu tú nhất thiên tài, hắn sinh hoạt tại Lam Vực, tôn trọng tự do, tự do tự tại, am hiểu chiến đấu, khống chế nguyên tố.