Truyện Thần Lan Kỳ Vực (Đường Gia Tam Thiếu)

Thần Lan Kỳ Vực

Thần Lan Kỳ Vực

Tác giả:
Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đường Duẫn Khanh.
Mới nhất:
Chương 161: Thần lan (1 tuần trước)

Đánh giá

Đây là Quyển 2: Thần Lan Kỳ Vực Hải Long Châu. vì truyện ra theo quyển nên các bạn tìm đọc trước Quyển 1: Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu cũng đã được hoàn thành tại Truyencv.

Đại tai biến hơn ba trăm năm về sau, Ma tộc dần dần thức tỉnh, cũng hướng thất hải sáu vực vươn chính mình nanh vuốt.

Long Ma tộc bởi vì lợi ích chi tranh, duy trì Hải Long tộc phản quân, cùng hải dương chư tộc tạo thành liên minh, hướng Hải Long đế tuyên chiến.

Hải Long đế chi nữ Diệp Lộ Diêu, bị ép đào vong lục địa, tại gần biển cùng Pháp Vực thiếu niên thiên tài Đường Duẫn Khanh kết làm đồng bạn, làm bình định Hải Long tộc phản loạn, đập tan Ma tộc âm mưu mà bốn phía mạo hiểm.

Bởi vì chủng tộc khác biệt, hai người lẫn nhau căm thù, nhưng ở đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, lại không thể không chung sức hợp tác. Theo gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, đây đối với hoan hỉ oan gia dần dần trưởng thành, cuối cùng trở thành thế giới trật tự Thủ Hộ giả một phần tử.