Truyện Thần Cấp Nhà Từ Thiện (Đào Hoa)

Thần Cấp Nhà Từ Thiện

Thần Cấp Nhà Từ Thiện

Tác giả:
Đào Hoa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 001 Thần cấp nhà từ thiện hệ thống [ sách mới ----- Converter: Sói ----- cầu bình phân phiếu ]
Mới nhất:
Chương 272: Cho ngươi cung cấp trợ giúp lớn nhất! (1 tuần trước)

Đánh giá

8.4
Đã có 30 người đánh giá
[ phi lô trung văn võng A cấp ký kết tác phẩm: Ta thật sự là một người tốt ]

Hắn không có Weibo, lại lâu dài chiếm lấy nhiệt sưu bảng đệ nhất, để tất cả thịt tươi lưu lượng minh tinh không ngóc đầu lên được!

Hắn không chơi Tik Tok, tất cả Tik Tok APP bên trong lại đều là truyền thuyết của hắn, để tất cả võng hồng ảm đạm vô quang!

Hắn là cả nước 10 đại thanh niên kiệt xuất, 10 đại cảm động cả nước nhân vật, bị thế giới nhi đồng hội ngân sách trao tặng 'Ái tâm đại sứ' xưng hào!

Hắn suất khí xinh đẹp gần như hoàn mỹ, là vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng!

Hắn điệu thấp trầm ổn, cũng có được sáng chói nhân cách mị lực, dẫn vô số người điên cuồng!

Hắn gọi Hạ Vũ, một cái chân chính nhà từ thiện! ! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, nếu có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Số momo: 0919881895 ai buff momo thì buff số này nhé

1 Bố Cáo Lệnh = 10 chương
1 Kim Đậu (10.000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
10 np = 2 chương