Truyện Thần Cấp May Mắn Ngôi Sao (Thần máy móc đường đậu đỏ)

Trong lúc vô ý thu được một viên vận khí xúc xắc, còn xuyên đến nghề giải trí thiếu thốn song song vị diện, Vương Hạo cái này mộng bức.
Vận khí xúc xắc sáu cái mặt theo thứ tự là"Phi thường không may, không may, phổ thông, vận may, rất may mắn, Thần cấp vận may" , mỗi ngày 0giờ nảy sinh cái mới!
"Không biết ngày hôm nay biết là vận khí gì, cầu ra sức a!" 0 giờ tiếng chuông vang lên, Vương Hạo nhắm mắt lại, đem xúc xắc hướng trên bàn ném một cái!
"Hoa lạp lạp......" Xúc xắc một hồi loạn chuyển, các loại sau khi dừng lại, Vương Hạo nhất thời hít một hơi lãnh khí!
"Khe nằm!"
Chỉ thấy vận khí xúc xắc phía trên nhất thình lình viết......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cầu vote 10*, 9-10đ cuối chương