Truyện Thần Cấp Dung Hợp (Tằng Kinh Ủng Hữu)

Thần Cấp Dung Hợp

Thần Cấp Dung Hợp

Tác giả:
Tằng Kinh Ủng Hữu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đuổi ra khỏi cửa
Mới nhất:
Chương 60: Giang Châu Phùng gia (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Linh khí là cơ sở của tu luyện giả

Hiện đại, linh khí thiếu thốm, linh đan diệu dược và thiên tài địa bảo vô cùng ít.

Nhưng Hứa Du lại thu được năng lực rút ra linh khí trong thức ăn bình thường, rồi dung hợp vào bất cứ thứ gì mình muốn.

Vậy là thời đại của hắn đã đến.ĐẠO HỮU NÀO ĐI NGANG QUA CHO GÀ XIN VIÊN CHÂU VỚI Ạ!

======================================
Truyện đang convert mong các huynh đài ủng hộ

Hệ Thống Chưởng Môn
https://readslove.com/he-thong-chuong-mon/

Đô Thị Chi Vạn Giới Thiên Tôn
https://readslove.com/do-thi-chi-van-gioi-thien-ton/

Võng Du Tiên Võ Chi Tối Cường Thiên Đế
https://readslove.com/vong-du-tien-vo-chi-toi-cuong-thien-de/