Truyện Thần Cấp Đại Khoáng Chủ (Ngũ Thải Bối Xác)

Thần Cấp Đại Khoáng Chủ

Thần Cấp Đại Khoáng Chủ

Tác giả:
Ngũ Thải Bối Xác
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: 1 cái chọn 2 cái
Mới nhất:
Chương 1302: Đại hôn (đại kết cục) (3 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 17 người đánh giá
Thần Cấp Đại Khoáng Chủ giới thiệu vắn tắt: Toàn cầu lớn nhất khai thác mỏ công ty, không hề nghi ngờ là Húc Đông khai thác mỏ tập đoàn, có một không hai, đây là một cái siêu cấp cự ngạc, làm cho này chỉ siêu cấp cự ngạc tất cả mọi người, làm việc giới được xưng là "Thần Cấp Đại Khoáng Chủ"