Truyện Thần Cấp Công Nghiệp Chủ (Ngũ Thải Bối Xác)

Thần Cấp Công Nghiệp Chủ

Thần Cấp Công Nghiệp Chủ

Tác giả:
Ngũ Thải Bối Xác
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 01: Trùng sinh
Mới nhất:
Chương 760: Thuận lợi giao ban (hết trọn bộ) (1 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 4 người đánh giá
Trùng sinh, trở lại hơn 20 năm trước Đường Phi lại bắt đầu lại từ đầu, bắt lấy nước cộng hoà nghề chế tạo phát triển thời kỳ vàng son, từ nhỏ đến lớn, từ không tới có, liên quan đến quỹ đạo giao thông, nguồn năng lượng mới, công nghiệp nặng trang bị, thậm chí Chip. Một nhà khổng lồ chế tạo tập đoàn thời gian dần trôi qua xuất hiện ở quốc tế trên sân khấu, để người trong nước vô cùng tự hào chính là, nó nắm giữ lấy nghề chế tạo rất nhiều hạch tâm khoa học kỹ thuật.
Ngày 5 - 10c

Đăng vào 9h hoặc 10h

Np = 1c

Kim đậu = 5c

Châu = 10c