Truyện Thần Cấp Chịu Oan Ức Hệ Thống (Sở Vị Nhập Mê)

Thần Cấp Chịu Oan Ức Hệ Thống

Thần Cấp Chịu Oan Ức Hệ Thống

Tác giả:
Sở Vị Nhập Mê
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vác nồi con đường
Mới nhất:
Chương 570: Người khởi xướng (2 năm trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 9 người đánh giá
Xuyên qua đến dị giới, Tần Phàm bất ngờ đạt được một cái hố cha hệ thống!

Mỹ nhân ở bên, huynh đệ làm bạn.

Từ đây Tần Phàm bước lên một cái chịu oan ức không đường về, mỗi ngày không phải cõng oan, chính là cõng oan trên đường!

Oan ức trưởng thành, ở nghịch cảnh bên trong quật khởi.


---------
Khoảng 200c thì main mới phất lên