Truyện Thần Cấp Căn Cứ (Tư Sản Bạo Tăng)

Thần Cấp Căn Cứ

Thần Cấp Căn Cứ

Tác giả:
Tư Sản Bạo Tăng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hư MA
Mới nhất:
Chương 1388: Đại kết cục (3 ngày trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 14 người đánh giá
Hư Ma Giới xâm lấn, thư phong thức tỉnh trở thành Linh Năng Giả, tiếp xúc đến thế giới chân thực.

Thư phong nương tựa theo thể nội thần bí căn cứ chi lực, tại hư Ma Giới, ăn mòn giới, Nhân Gian giới trong tam giới từng bước một quật khởi, cuối cùng đặt chân đỉnh phong.