Truyện Thám Tử Đến Từ Tương Lai (Bào Bàn)

Thám Tử Đến Từ Tương Lai

Thám Tử Đến Từ Tương Lai

Tác giả:
Bào Bàn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cảnh sát tương lai
Mới nhất:
Chương 6: Thật giả (6 tháng trước)

Đánh giá

Nhân viên cảnh sát Hàn Bân, ngoài ý muốn thu hoạch được một viên tương lai huy hiệu cảnh sát.

Học xong tương lai hình sự trinh sát kỹ năng, nhiều lần phá kỳ án, giữ gìn chính nghĩa, trở thành nhất đại giới cảnh sát truyền kỳ.