Truyện Thâm Sơn Tu Đạo Giả (Một Đời Phong Lưu Tài Tử)

Thâm Sơn Tu Đạo Giả

Đánh giá

9.3
Đã có 34 người đánh giá
Linh khí sống lại, đạo pháp tái hiện, một trận hiện đại văn minh cùng tu chân văn minh va chạm lớn màn sắp kéo ra!

Nhìn nhân vật chính Giang Tiểu Bạch như thế nào trong núi sâu làm ruộng, ngồi xuống, thổi tiêu, tại trong núi lớn tìm tiên hỏi, cầu Trường Sinh!

Quyển sách mới bút phong lưu có chút nhẹ nhàng, thư giãn thích ý có chút tiên, một quyển rất "Đứng đắn" tu đạo làm ruộng văn!