Truyện Thảm Cỏ Xanh Vương Bài HLV (Thiên Thiên Bất Hưu)

Thảm Cỏ Xanh Vương Bài HLV

Thảm Cỏ Xanh Vương Bài HLV

Tác giả:
Thiên Thiên Bất Hưu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 muốn mạng khiêu chiến!
Mới nhất:
Chương 1291 cung điện cấp truyền kỳ (đại kết cục) (1 ngày trước)

Đánh giá

Shankly từng nói: Bóng đá không quan hệ sinh tử, bóng đá cao hơn sinh tử.

Tư Đồ Vân Binh: Không đoạt giải quán quân ta thật sẽ chết!

...

Chân trái ít ham muốn, chân phải xa hoa lãng phí.

Năm 2008 người không có đồng nào lao tới Monaco Tư Đồ Vân Binh bắt đầu một đoạn nhấc lên thảm cỏ xanh thế giới sóng lớn ngập trời hoa lệ nghịch tập sử thi!

...

Mây trôi xuất cốc, tễ nguyệt hành không.

Trạch Chu Bát Hoang, binh định Tứ Cực.

p/s: không còn mấy truyện cạnh kỹ bóng đá đâu. vì thế đừng kén cá chọn canh.