Truyện Thái Cổ Long Tượng Quyết (Vượng Tử Lão Man Đầu)

Thái Cổ Long Tượng Quyết

Thái Cổ Long Tượng Quyết

Tác giả:
Vượng Tử Lão Man Đầu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiếu niên Lâm Phong
Mới nhất:
Chương 8893:Chôn lửa quan tài (2 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 24 người đánh giá
Một giọt huyết áp sập muôn đời, một lá thảo chém vỡ thương khung. Đã từng cường đại nhất Thái Cổ cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết thất truyền trăm triệu năm. Vô tận tuế nguyệt, chán nản thiếu niên Lâm Phong ngẫu được Thái Cổ đệ nhất cấm kỵ thần thuật Thái Cổ Long Tượng bí quyết. Lúc Lâm Phong từ thế giới một cái xa xôi tiểu thành đi ra, một đoạn truyền kỳ bởi vậy triển khai...