Truyện Thái Cổ Côn Bằng Quyết (Toàn Lam)

Thái Cổ Côn Bằng Quyết

Thái Cổ Côn Bằng Quyết

Tác giả:
Toàn Lam
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Ngươi và ta không phải 1 cái thế giới người!
Mới nhất:
Chương 1225:: (3 tuần trước)

Đánh giá

9
Đã có 4 người đánh giá
Thái Cổ Thái Cổ, Long Tộc chấp chưởng Chư Thiên, khiến vạn tộc thần phục. Sau Côn Bằng Nhất Tộc sinh ở Bắc Minh, Tu Nghịch Thiên Thần Quyết quật khởi mạnh mẽ. Long thần kị chi rất : gì, dẫn vạn tộc thảo phạt. Huyết chiến ngàn năm, Côn Bằng một mạch chung cùng với sửa chi bất diệt thần quyết biến mất Vu Thiên địa .

Vô tận năm tháng sau, Thương Hải Thành Dương Gia Thiên Tài Dương Tiêu do vận may run rủi càng đến Côn Bằng Truyện Thừa. Tu Nghịch Thiên Thần Quyết, đi con đường nghịch thiên, một đoạn truyền kỳ bởi vậy mở ra!