Truyện Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm (Tam Thiên Phù Thế)

Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Tác giả:
Tam Thiên Phù Thế
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: cho cà lăm a
Mới nhất:
Chương 858: Côn ca bày ra chuyện (48 phút trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 106 người đánh giá
Ta Dạ Côn rõ ràng có khả năng nằm thắng, nhưng chính là muốn nỗ lực mà thôi, vì cái gì lão thiên không cho, rất muốn chết a.

Ngược lại ta không muốn sống, các ngươi tùy ý đi, tuyệt đối không nên khách khí.

-Cảnh giới: Kiếm đồ, kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm vương, Kiếm Hoàng, Kiếm tông, Kiếm Đế...

Tam Thiên Phù Thế sách mới, cùng tác: Nữ Nhân Của Ta Ngươi Không Chọc Nổi.

✯ Cvt by KOL.