Truyện Tây Du: Thần Cấp Sơn Trại Đại Sư (Phù Vân 0)

Tây Du: Thần Cấp Sơn Trại Đại Sư

Tây Du: Thần Cấp Sơn Trại Đại Sư

Tác giả:
Phù Vân 0
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chu Dịch xuyên việt
Mới nhất:
Chương 449: Hạo Thiên chứng đạo, cục thế biến hóa (5 tháng trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 16 người đánh giá
TRUYỆN BFALOO SCAN FREE 100%

TRUYỆN SẢNG VẢN, HÀI, PHẢN PHÁI NÊN AI THÍCH LOGIC PHÁI VÀ NGHIÊM TÚC CẨN THẬN NHẢY HỐ

Mục tiêu, sơn trại hết thảy pháp bảo, muốn so chính phẩm càng ngưu bức mới được.

Nhìn Chu Dịch bái sư sơn trại đại sư Vân Trung Tử, tự mang sơn trại hệ thống, thay thế Sa Tăng đi Tây Du thỉnh kinh.

Nhìn nhân vật chính phá vỡ Tây Du, nhượng Phật Giáo đại hưng biến thành Phật Giáo đại suy!

**** Những mức buff:
1 Bố Cáo Lệnh = 10 chương
1 Kim Đậu (10.000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
10 np = 2 chương