Truyện Tây Du Khoa Kỹ (Đậu Đậu Thị Đậu Đậu)

Tây Du Khoa Kỹ

Tây Du Khoa Kỹ

Tác giả:
Đậu Đậu Thị Đậu Đậu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Quan Thế Âm
Mới nhất:
Chương 62: Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài (2 năm trước)

Đánh giá

Mọi người khỏe, ta gọi Đường Huyền Sinh, tự Huyền Trang, thật ra thì ta là trình tự viên, thứ nhất báo nghiên cứu của Như Lai đạo sư sinh, khi đó dùng chính là tên khoa học Kim Thiền Tử.

Mọi người khỏe, ta gọi Tôn Ngộ Không, hào Tề Thiên Đại Thánh, thật ra thì ta là hoàn mỹ trí tuệ nhân tạo người máy, ta không muốn đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm, nhưng Đường Huyền Sinh gạt ta nói sẽ dẫn ta tìm Nữ Oa muốn trở về cuối cùng khống chế mật mã, ta bị lừa!

Mọi người khỏe, ta gọi Trư Bát Giới, trước Thiên Bồng nguyên soái, thật ra thì ta không có trêu đùa Hằng Nga, nhưng ta ký bảo mật điều khoản, cho nên ta không dám nói. Ta không muốn đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm, nhưng Đường Huyền Sinh nói sẽ giúp ta thay đổi cùng đã từng một dạng đẹp trai, ta bị lừa!