Truyện Tây Du Chi Xuyên Việt Chư Thiên (Kiền Táo Đích Tâm)

Tây Du Chi Xuyên Việt Chư Thiên

Tây Du Chi Xuyên Việt Chư Thiên

Tác giả:
Kiền Táo Đích Tâm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bắc Hải con riêng
Mới nhất:
Chương 678: Lời cuối sách (đại kết cục) (3 tháng trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 54 người đánh giá
Tỉnh lại sau giấc ngủ, thành Tây Du thế giới bên trong Bắc Hải Long Vương con riêng, không có công pháp không có bảo vật huyết mạch mỏng manh...

May mắn, ta còn có thể Xuyên Việt Chư Thiên Vạn Giới.

Hồ Lô huynh đệ, Thiến Nữ U Hồn, Tiên Kiếm kỳ hiệp, Bảo Liên đăng...

Đây là một cái tại Tây Du thế giới bên trong xuyên qua chư thiên, tại Tây Du thế giới bên trong chứng đạo trưởng sinh cố sự!