Truyện Tây Du Cái Thế Đại Yêu Hệ Thống (Tên Ta Hoa Mãn Lâu)

Tây Du Cái Thế Đại Yêu Hệ Thống

Tây Du Cái Thế Đại Yêu Hệ Thống

Tác giả:
Tên Ta Hoa Mãn Lâu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tên ta Lục Nhĩ
Mới nhất:
Chương 247: Ngươi lừa ta gạt (1 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 17 người đánh giá
Tôn Lâm mở to mắt không nghĩ tới đi tới nơi này cái Mãn Thiên Thần Phật Tây Du, thành đời trước bị giáng một gậy chết tươi Lục Nhĩ Mi Hầu.

Còn tốt cái này Tôn Lâm mang theo cái thế đại yêu hệ thống, đi khắp tại trong thần thoại, thành quả tự thân!

Từ Đông Thắng Thần Châu mà lên, trở thành tuyệt thế đại yêu!
Cảnh giới chia làm một tầng đến mười tầng.

Luyện Khí

Hóa Thần

Thành đan ----

Độ kiếp -(Phi Thăng Thành Tiên)

Địa Tiên

Thiên Tiên

Chân Tiên

Huyền Tiên

Kim Tiên

Thái Ất Kim Tiên

Đại La Kim Tiên

Chuẩn Thánh

Thánh Nhân

Pháp bảo: Pháp khí, Linh Bảo, Hậu Thiên Linh Bảo, (Công Đức Linh Bảo), Hậu Thiên Chí Bảo, (Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo), Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Chí Bảo
__________________________________________________________
__ Cầu vote 10* !!
__ Cầu vote cuối chương !!
__ Cầu like !!
____________________________________________
Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn
Có sai sót xin comment bên dưới để hoàn thiện hơn