Truyện Tận Thế Trùng Tộc Đế Quân (Kỵ Lư Tác Chiến)

Tận Thế Trùng Tộc Đế Quân

Tận Thế Trùng Tộc Đế Quân

Tác giả:
Kỵ Lư Tác Chiến
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trùng tộc truyền thừa
Mới nhất:
Chương 530:: Quân lâm thiên hạ (đại kết cục) (4 năm trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 94 người đánh giá

Tận thế phủ xuống về sau, nhận được StarCraft Trùng tộc truyền thừa Vương Tiến bắt đầu quật khởi!

Trùng bầy cùng thi biển va chạm!

Trùng bầy cùng biến dị thú đối quyết!

Trùng bầy cùng kim loại triều dâng giao phong!

Nơi này là dã tâm nhà võ đài, cường giả Thiên Đường, người yếu Địa Ngục, Vương Tiến . . . nơi nuôi nhốt!