Truyện Tận Thế Kiếm Tông (Đạo Tại Bất Khả Kiến)

Tận Thế Kiếm Tông

Tận Thế Kiếm Tông

Tác giả:
Đạo Tại Bất Khả Kiến
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hiệp Khách Hành (Quyển 1: Kiếm Tông Trở Về)
Mới nhất:
Chương 24: Nguyên do (3 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 7 người đánh giá

Thiên Địa dị biến, thú dử hoành hành, đồng thời loài người không ngừng Giác Tỉnh ra nhiều loại siêu phàm linh năng, thường ngày phàm tục xã hội một khi hỏng mất, ngày xưa quyền thế, danh vọng, tài phú cũng không hề nữa trọng yếu! Này là cường giả mới có thể sinh tồn thế giới, đây là tận thế, là loạn thế, đồng dạng cũng là trước nay chưa có thịnh thế!

Diệp Thần, không hiểu xuyên qua đến một cái lấy kiếm đạo vi tôn thế giới, mười mấy năm tu hành, thành kiếm đạo Động Minh Chi Cảnh, cũng đang hóa kiếm trên con đường thành thần thân vẫn đạo tiêu, mà tỉnh lại lần nữa lúc hẳn là ở xuyên qua trước cao trung trên lớp học.

Tận thế đêm trước, kiếm đạo tông sư từ dị giới trở về!