Truyện Tận Thế Chi Hắc Y Tu Sĩ

Tận Thế Chi Hắc Y Tu Sĩ

Tận Thế Chi Hắc Y Tu Sĩ

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Đời trước Bạch Thanh, chỉ vì hắn là phế vật mà trong tận thế chịu nhiều đau khổ. Người yêu phản bội, đồng bọn hãm hại, cuối cùng bị những kẻ gọi là thân nhân hại chết.
Trọng sinh trở lại, cầm trong tay không gian tu tiên, Bạch Thanh bắt đầu bước trên con đường tu tiên.
Chỉ là người yêu cũ này càng ngày càng có vấn đề thi phải.