Truyện Tận Thế Chi Cuối Cùng Chiến Tranh (Như Thủy Ý)

Tận Thế Chi Cuối Cùng Chiến Tranh

Tận Thế Chi Cuối Cùng Chiến Tranh

Tác giả:
Như Thủy Ý
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: May mắn ngày tận thế chi cuối cùng chiến tranh tác giả: Như Thủy Ý
Mới nhất:
Chương 561: Nước (8 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Người ngoài hành tinh mang theo địch ý hàng lâm.

Đối mặt người ngoài hành tinh xâm lấn, nhân loại nhỏ yếu giống như là kiến hôi.

Cho nên đây là tận thế, chân chính tận thế.

Thế nhưng có xâm lấn liền có phản kháng.

Đối với có ít người mà nói đây không phải tận thế, đây là chiến tranh.

Cho nên đây là chiến tranh.

Chân chính chiến tranh!