Truyện Tần Lại (Thất Nguyệt Tân Phiên)

Tần Lại

Tần Lại

Tác giả:
Thất Nguyệt Tân Phiên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sĩ ngũ, xin lấy ra CMND!
Mới nhất:
Chương 20: Thà làm gà miệng (2 năm trước)

Đánh giá

Chiến quốc cuối cùng, Hoa Hạ ngàn năm không có to lớn tình thế hỗn loạn.

Có người trời sinh thế khanh.

Có người quý vi công tử.

Hắn lại trọng sinh thành Tần quốc tiểu tốt Hắc Phu, Vân Mộng Tần Giản bên trong tiểu nhân vật.

Để tránh đã chết tại khe nứt, vì nắm giữ chính mình vận mệnh, hắn ra sức hướng lên leo lên.

May mà, hắn bắt kịp một cái đại thời đại.

Lục vương tất, tứ hải nhất! Ngàn năm huyết thống, đánh không lại quân công thụ tước. Sáu quốc hào quý, đều bị Tần Lại giẫm ở dưới chân. Hắc phu thầm nghĩ cười hỏi một câu: Vương hầu tướng tướng, yên tĩnh có dũng khí ư?

Nam lấy Bách Việt, bắc lại Hung Nô, để Khương tây độn, lâu thuyền đông độ. Lục Hợp ở trong, hoàng đế chi thổ. Tại hắn tham dự, lịch sử có gì cải biến?

Tần Thủy Hoàng vốn có lúc chết, thiên hạ đem phân. Thân là Tần Lại, lại làm như thế nào lựa chọn, là trợ giúp, hay là ngăn cơn sóng dữ?

***P/S: Truyện của đại thần qidian, mà đọc được thì đọc không được thì thôi. Đừng nói lời cay đắng