Truyện Tầm Tinh Quyết

Tầm Tinh Quyết

Tầm Tinh Quyết

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Thằng main xuyên không đến dị giới. Còn nội dung về sau thì đọc truyện thì biết.
Đây là truyện do ta lần đầu viết, có gì thì xin hãy góp ý.