Truyện Tam Quốc Siêu Thần Thăng Cấp Hệ Thống (Kiếm bắc vọng)

Tam Quốc Siêu Thần Thăng Cấp Hệ Thống

Tam Quốc Siêu Thần Thăng Cấp Hệ Thống

Tác giả:
Kiếm bắc vọng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tà Giáo tổ chức?
Mới nhất:
Chính văn chương 324: Ám sát hay sao (3 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 8 người đánh giá
Dưới lệnh Tướng Quân, trăm vạn Thiết Giáp quét sạch tứ phương. Chiến Thần kỳ thăng, ngàn năm Thần Tướng giục ngựa đến giúp.

Tay phải thần khí tay trái điện thoại di động, khi mà Lưu Cơ làm ra quyết định sai lầm nên làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta lấy Vi Tín cho hắn dây cót tin tức uốn nắn xuống.

Siêu Thần thăng cấp, đương nhiên không thể quên đánh mặt trang bức, Vi Tín nơi tay, thiên hạ ta có! !