Truyện Tam Quốc Chi đại bá chủ (Đấu Phủ)

Tam Quốc Chi đại bá chủ

Tam Quốc Chi đại bá chủ

Tác giả:
Đấu Phủ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: sét đánh ngang tai
Mới nhất:
Chương 204: Tào Tháo điều binh khiển tướng (2 tháng trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 20 người đánh giá

Giới thiệu tóm tắt: Uyển Thành cuộc chiến đối với Tào Tháo là thê thảm, hắn là Trâu thị, mất Đại tướng Điển Vi, thương con Tào Ngang. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một người hiện đại chuyển kiếp. Ở đệ nhất khắc, hắn liền quyết định chủ ý, phải đi nhắc nhở Tào Tháo. Nhưng là thực tế nhưng là tàn khốc, Tào Tháo không nghe hắn lời nói, ngược lại đưa hắn loạn côn đánh ra. Đối mặt làm nhục như vậy, há có thể không báo? "Mạnh Đức, ta nhất định kêu ngươi chờ coi."