Truyện Tam giới siêu thị- (Bất động sản ông trùm)

Tam giới siêu thị-

Tam giới siêu thị-

Tác giả:
Bất động sản ông trùm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: 3 giới siêu thị
Mới nhất:
Chương 85: Mới khiêu chiến (3 tháng trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 10 người đánh giá
ta tên Vương Phàm.

Ta là ngọc đế khâm điểm tam giới siêu thị chủ quản.

Chúng ta siêu thị, có được tam giới đứng đầu nhất nhập hàng con đường, liền Thái thượng lão quân đều là chúng ta cung hàng thương.

Ở ta dẫn dắt đi, chúng ta siêu thị một năm tiêu thụ ngạch, toàn bộ tiên giới mệt gần chết mười năm đều tránh nhiều lắm.

Chờ chút ~ tủ lạnh bên trong bàn đào quá bảo đảm chất kỳ?

Vậy ai, tiểu Long nữ ngươi tới, mau tới đem nó làm thành đào tô.