Truyện Tam Giới Hồng Bao Quần (Tiểu Giáo Chủ)

Tam Giới Hồng Bao Quần

Tam Giới Hồng Bao Quần

Tác giả:
Tiểu Giáo Chủ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Cướp được 3 cọng lông
Mới nhất:
Chương 1251: Cửu gia thỉnh cầu (4) (1 tuần trước)

Đánh giá

7.7
Đã có 20 người đánh giá
Thiên Địa Nhân tam giới, Tiên Yêu quỷ tam tộc, cũng gia nhập một cái Hồng Bao Quần!

Thái Thượng Lão Quân rút ngọc khê! Diêm Vương đại thần mê lạt điều! Như ý hầu mao nhổ khoan khoái! Hao Thiên Khuyển thức ăn cho chó tối nghịch thiên! Vi Tiểu Bảo thần kỹ? Dung Ma Ma thần khí? Một chữ. . . Đoạt đoạt đoạt!

Vô hạn não động, vô hạn trọng miệng!

Phao đẹp nhất nữu! trang tối huyễn bức! Treo lên đánh các loại không phục! Thành tựu đỉnh phong nhân sinh!